Vaginální sebemapování​

Sezení směřuje k přijetí sebe sama a napojení se na svoji vagínu, rozpuštění bloků, které se ve vagíně skladují. Během tohoto sezení, které probíhá jako učební proces se naučíte, jak se mapovat sama.

Tuto techniku doporučuji zejména těm ženám, které mají hluboké sexuální trauma, a je pro ně nepředstavitelné, aby se jich dotýkal někdo jiný. Postup je podobný jako při klasickém vaginálním mapování, pouze to budete Vy, kdo bude vstupovat do vlastní vagíny a citlivě ji masírovat. Budete hledat místa, která jsou napjatá, bolestivá, potřebují uvolnit. Budete objevovat také body, které jsou příjemné a postupně pocit příjemna rozšiřovat do okolí. Pro sebemapování je možno použít i speciální pomůcku, která je určena pro intimní masáž a umožnuje větší pohodlí, a taky dosáhnutí hlubších bodů ve vagíně.

Po absolvování jednoho sezení budete provádět sebemapování už sama doma.

Lektorka: Mgr. Stella Krenčejová
Termín dle individuální domluvy