Sexological bodywork
osobně / online

Sexological bodywork neboli somatická sexuologie je certifikovaná profese, která je ošetřena kodexem.

Jedná se o vzdělávací, zkušenostní proces v oblasti sexuality, kterého záměrem je zkvalitnění života klienta. Od sexuologie se liší tím, že sexological bodyworker nepracuje pouze slovně a nenavrhuje medikamenty, ale pracuje přímo s tělem klienta. Klient se učí novým dovednostem skrze zkušenosti, kterými na sezení a pak následně doma, prochází. Zároveň může probíhat léčení v určitých oblastech skrze toto poznání.

Klient se učí se více o svém vzrušení, o potěšení, o respektování svého těla a svých hranicích.

Jako sexological bodyworker používám různé způsoby pro rozvinutí větší pozornosti, spojení, přítomnosti být v těle.

Záměrem je otevřít klienta plnému potenciálu a přinést do života více svobody těla, radosti a orgasmických pocitů.

Používám práci s dotekem, zvukem, dechem, pohybem, pracuji se zaměřováním pozornosti, ale i s rozhovorem. Součástí může být vaginální mapování, orgasmická jóga, koučovací proces a jiné metody.

Je to vedený sebeobjevovací proces.

Nejčastěji za mnou přichází klienti s tématy předčasné ejakulace, nedosahování orgasmu, necitlivosti těla, strachu z doteku, nedostatku touhy, odpojení od svého těla, nebo od těla partnera, neschopnosti hranic… Témat je celá řada. Přichází muži, ženy, ale i páry.

Práce s tělem v praxi

Typické sezení může vypadat následně:

  1. úvodní rozhovor, kdy probereme, jak se klient cítí a jeho záměr pro sezení
  2. vybereme nejvhodnější metody pro naplnění záměru
  3. domluvíme si nastavení, zda bude klient v oblečení, jestli jsou v pořádku doteky…
  4. samotná praxe – s klientem realizujeme vybranou techniku, což může být dechové cvičení, nebo práce s dotekem
  5. integrace – je čas, kdy po praxi se klient nechá v klidu, aby všechno co se událo dosedlo do těla a následně klient sdílí prožitek
  6. zadání domácího tréninku. Pokud je sezení online, tak somatický záměr je stejný s tím, že dotek na těle je pouze klientův.

* sexological bodywork je vhodný pro jednotlivce nebo páry jakékoli sexuální orientace