Sezení osobní / online

Vychází z individuálních potřeb klienta a jeho nastavení. Může vycházet z tantrického přístupu,
sexological bodyworku, energetické práce, může mít charakter terapeutického sezení, koučinku, léčení, může se jednat o stresový detox s tzv. hands on přístupem (kdy se používají metody pro přímý dotek na těle klienta).
Vždy na začátku každého sezení probíhá sdílení a analýza potřeb. Délka tohoto vstupního hovoru je
různá.
Ve všeobecnosti je záměr sezení veden k dosažení většího napojení na tělo, na sebelásku, sebehodnotu, orgasmičnost, odstranění traumat, využití sexuální energie k propojení se spiritualitou.
Často dochází k přehodnocení různých aspektů života a životního stylu a transformaci na různých
úrovních.

Nabídku sezení dle zaměření a cen najdete v sekci Techniky