Stresový detox

Stresový detox je unikátní program, který v sobě kombinuje krátké masážní techniky, dotekové techniky s dalšími technikami, které umožní vystoupení z mysli.

Mezi tyto techniky patří práce s dechem, meditace, bioenergetické cvičení, některé prvky z jogy…

Unikátnost programu představuje právě kombinaci doteku s dalšími způsoby práce.

Stresový detox je rozdělený do dvou částí. První část, kterou reprezentuje balíček 5 setkání po 90 minutách a slouží k navození uvolnění mysli a naučení se technik.

Druhá část představuje 5 setkání po 60 minutách, kdy s klientem doladujeme, opakujeme, co je potřeba a přidáváme další možnosti jak ještě více vplout do stavu uvolnění. Po tomto balíčku je už klient plně schopen starat se o své psychické zdraví sám.

Program je vhodný :

pro lidi, kteří jsou vystaveni vysokému tlaku v práci, napr. manažeři, vedoucí pracovníci, doktoři,ale také pro všechny, kteří cítí, že jejich mysl není schopna zklidnění.

Záměrem stresového detoxu, je dostat z těla stres a naučit se pracovat s technikami, které umožnují pravidelné ozdravování těla.

Skrze vlastní prožitek se dostanete do klidu a svého vnitřního ticha. Naučíte se pracovat sami se sebou a použít v pravou chvíli to, co je potřeba pro zachování stavu pohody.

1 balíček : 5 setkání 1,5 hodiny : 9000 Kč
2. balíček : 5 dalších setkání 1 hodina : 6000 Kč